Book tid på: tlf. 75 62 11 64

Her bor vi:

Sønderbrogade 14, 8700 Horsens

Klage over sundhedsvæsenet

Hos Styrelsen for Patientsikkerhed kan du klage over sundhedsvæsenet.

Du kan klage over:

  • Den sundhedsfaglige behandling, du har fået.
  • Brud på dine rettigheder som patient.

Ved formel indkommen klage (via Regionen eller Patientombuddet) går klagen direkte til den ansvarlige læge i lægehuset samt den medarbejder klagen omhandler.

Patienterstatningen

Har du fået en skade som følge af et forløb med sundhedsvæsenet, kan du søge om erstatning hos Patienterstatningen.

Det er ikke en forudsætning, at du har indmeldt en klage for at få tildelt erstatning.

Patientkontoret

Hos patientkontoret kan du få vejledning og rådgivning om dine rettigheder som patient.

Du kan ringe på tlf. 78 41 04 44
Mandag: 9.00 – 12.00
Tirsdag til fredag: 10.00 – 12.00
Onsdag: 10.00 – 12.00, samt 14.00 – 15.30

Desuden kan du skrive til:
Patientkontoret
Skottenborg 26
8800 Viborg

eller sende sikker post på borger.dk

Du kan også mødes med en patientvejleder. Kontakt patientkontoret for at aftale nærmere.

Øre-Næse-Halsklinikken Horsens