Book tid på: tlf. 75 62 11 64

Her bor vi:

Sønderbrogade 14, 8700 Horsens

Desensibilisering/Vaccinationsbehandling

Hvordan foregår behandlingen

Behandlingen sker i 2 faser: en opdoseringsfase og en vedligeholdelsesfase. I opdoseringsfasen gives injektionerne som regel 1 gang ugentligt i ca.15 uger. Når vedligeholdelses-dosis er nået fortsættes vedligeholdelsesbehandlingen. Intervallet mellem disse injektioner øges gradvist til hver 6. uge (+/÷ 2 uger) i mindst 3 år.

Der kan være tale om dosisreduktion, hvis der optræder bivirkninger i forbindelse med behandlingen samt hvis der er særligt kraftige allergiske symptomer, f.eks. for en græspollen-allergiker i græspollensæsonen. Endvidere kan der ske dosis-reduktion afhængig af hvordan man reagerer på de enkelte injektioner.

Såfremt der skal behandles med flere vaccinationer for forskellige former for allergi, gives vaccinationerne samtidig og pt. opholder sig 30 minutter som vanligt i klinikken.

Hvem må ikke få behandlingen

Patienter med immunologiske sygdomme, kroniske hjerte-sygdomme, kroniske lungesygdomme (dog ikke velbehandlet astma), dårlig nyrefunktion samt patienter i behandling med beta-blokker, må ikke modtage vaccinationsbehandlingen, ligesom patienter med forskellige former for hjertesygdom, hvor indgift af stoffet adrenalin ikke tåles, heller ikke kan modtage behandlingen.

Endelig startes vaccination ikke hos gravide, men hvis man har nået vedligeholdelsesbehandling og har tolereret behandlingen kan behandlingen – i samråd med lægen - fortsætte.

På selve vaccinationsdagen

Man skal være helt uden symptomer på infektioner, have sin normale lungefunktion og ikke haft allergiske reaktioner indenfor de sidste 3-4 dage for at vaccinationen kan gives.

Efter at vaccinationen er foretaget, opholder man sig 30 minutter i klinikken. Har man hårdt fysisk arbejde, skal man holde fri resten af dagen, ligesom man ikke må dyrke anstrengende sport samme dag.

Bivirkninger

Der kan forekomme små hårde knuder under huden på armen, hvor injektionen er givet. Disse har ingen betydning og forsvinder med tiden.

Der kan optræde symptomer på sene reaktioner på vaccinationerne indtil 24 timer efter at disse er givet. Ved første vaccination gives information om disse symptomer af klinikkens sygeplejerske.

I tilfælde af sådanne sene reaktioner kontaktes klinikken straks på tlf.:  7562 1119

Udenfor klinikkens åbningstid kontaktes lægevagten.

Den alvorligste bivirkning ved vaccinationen er det man kalder et anafylaktisk chok. Denne tilstand vil i givet fald optræde indenfor de første 10 minutter efter at vaccinationen er givet, men ses meget sjældent.  Klinikken har naturligvis fuldt beredskab til at behandle denne tilstand.

Vi har mulighed for at give vaccinationerne mandage, onsdage og torsdage kl. 8-13.30 efter aftale.

Har du brug for en tid?

Kontakt os i dag