15 August 2018
Velkommen til Ørelægerne i Horsens

Børn med væske i mellemøret

 

 

Væske i mellemøret optræder hyppigst hos børn som følge af øvre luftvejsinfektioner.

 

 

Hørelsen Hørelsen er påvirket i varierende grad, normalt er en hørenedsættelse mellem 20 og 40%. Der er problemer med at retningsbestemme lyde, desorientering samt - i forbindelse med baggrundstøj - betydelige høreproblemer.
   
Psykisk: Psykisk opstår der varierende problemer - typisk med nedsat koncentrationsevne, psykisk labilitet, udtalt irritabilitet. Børnene bliver - kort sagt - lidt "hårdtslående".

 

   
Sproget Der opstår i forløbet ofte sprogproblemer, sprogudviklingen standser og hørenedsættelsen kan få betydning for børnenes læsefærdigheder, som regel på kort sigt.
   
Drænbehandling Efter en observationsperiode, hvor man afventer naturens helbredelse foretages en operation. Der udtømmes væske og isættes dræn samtidig fjernes ofte polypper.
   
Efter drænbehandling Efter drænbehandlingen hører børnene som regel normalt igen, psykisk bliver de sig selv.
   
  Der er ingen restriktioner ved de fleste former for dræn, således må børnene fx godt komme i svømmehal. Det er ikke nødvendigt at besktyte de fleste drænører med vandskydende vat eller lignende.

 

Sidst revideret marts 2013